Članak 1. Uvod

Stranica Nekretnine (u daljnjem tekstu: Nekretnine.hr) u vlasništvu je tvrtke Seed & Foster GmbH (u daljnjem tekstu: Seed & Foster GmbH). Za vrijeme korištenja Nekretnine.hr, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Nekretnine.hr zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave.


Članak 2. Uporaba i zaštita podataka

Pri korištenju Nekretnine.hr, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje dajete. Nekretnine.hr čini sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i korisnika. Korištenjem Nekretnine.hr portala suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu Nekretnine.hr upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu predanog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.


Članak 3. Zaštita autorskih prava

Podaci na Nekretnine.hr su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Autorska prava koja se odnose na Nekretnine.hr uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje i druge grafičke prikaze koji pripadaju Nekretnine.hr te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete sankcijama. Nekretnine.hr se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na Nekretnine.hr.


Članak 4. Isključenje iz uporabe, naknada štete

Isključenje iz uporabe, naknada štete Nekretnine.hr zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Nekretnine.hr zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Nekretnine.hr, a osobito u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog na Nekretnine.hr i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača Nekretnine.hr na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge Nekretnine.hr!, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Članak 5. Jamstvo

Nekretnine.hr ne jamči:

 • točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Nekretnine.hr cijelo vrijeme.

Članak 6. Odgovornost

Nekretnine.hr ne jamči:

 • korištenja stranice Nekretnine.hr
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Nekretnine.hr
 • informacija na stranici Nekretnine.hr
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Nekretnine.hr
 • uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe bilo koje od gore navedenih stranica.

Nekretnine.hr ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Nekretnine.hr, niti podupiranja takvih stranica od strane Nekretnine.hr. Nekretnine.hr može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Nekretnine.hr na taj način.


Članak 7. Oglas

Kod predavanja oglasa na Nekretnine.hr, oglašivač dodjeljuje Nekretnine.hr pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na Nekretnine.hr na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Nekretnine.hr. Nekretnine ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriteriju, a posebno u sljedećim slučajevima.

 • kada je oglas predan u krivu rubriku
 • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Nekretnine.hr
 • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje iste nekretnine samo pod izmijenjenim uvjetima, npr. cijena, m2,…)
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

Članak 8. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Zagrebu.

U Zagrebu, srpanj, 2012

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu Seed & Foster GmbH Sva prava pridržana.